Neden Dört İncil Var?

  1. Share
İsa Seni Bekliyor
0

Neden Dört İncil Var?

Kutsal Kitabın Yeni Ahit(İncil) kısmında Müjdeye olan Dört tanıklık vardır. Çünkü her biri İsa Mesih'in hikayesini farklı bir bakış açısıyla anlatır. Bunlar dört farklı hikaye değil, İsa hakkında eksiksiz bir hikaye. Hepsi, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu, Tanrı'nın Kendisi olduğunu, mucizeler gerçekleştirdiğini, çarmıha gerildiğini ve diriltildiğini gösteriyor. İsa Mesih'in yaşamını, öğretilerini ve misyonunu ayrıntılı olarak kaydederler.

Aynı şekilde, bir suça veya kazaya tanık olanların hepsi aynı hikayeyi kendi bakış açılarından anlatacaklar, İncil yani Müjde yazarları da aynısını yaptı. Aslında, polis işinde, birden fazla tanığın aynı öykülere sahip olması, hepsinin yalan söylediğine işaret edebilir.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil’e yani Müjde’ye Dört farklı tanıklıktır.

Bir vergi tahsildarı olan Matta, İsa Mesih’in öğretilerine ve bunların Eski Ahit kehanetleriyle nasıl bağlantılı olduğuna odaklanır.

Elçi Petrus'un öğrencisi olan Markos, Müjde’ye olan tanıklığını İsa'nın eylemlerini ve onun iyileştirme ve mucizeler gerçekleştirme gücünü vurgulamak için yazdı.

Bir doktor olan Luka, Müjde’ye olan tanıklığını, İsa Mesih’in yoksullara ve dışlanmışlara duyduğu şefkat ve ilgi de dahil olmak üzere, İsa'nın insanlığına odaklanarak yazdı. Ayrıca İncil’deki  ilk kilisenin öyküsünü anlatan Elçilerin İşleri bölümünü de yazdı. Kayıtlarında son derece ayrıntılıydı ve açıklamalarının çoğu arkeolojik olarak desteklenebilir.

Müjdeye son tanıklık olarak  Yuhanna’nın yazdığı tanıklık, İsa'nın Tanrılığına ve O’na olan inanç ile bağlantılı olan sonsuz yaşam kavramına odaklanır. Yuhanna ayrıca birkaç mektup ve Yeni Ahit'in son kitabı olan Vahiy kitabını da yazmıştır.

Özetle, İncil’e yani Müjde’ye verilen Dört farklı tanıklığın nedeni, her tanıklığın İsa Mesih’e, O’nun öğretilerine, O’nun yaşamına ve misyonuna farklı bir bakış açısı sağlamasıdır. Her müjde belirli bir dinleyici kitlesi için yazılmıştır ve kendine özgü mesajı vardır, ancak birlikte İsa'nın yaşamının tam bir resmini sunarlar. Verilen tanıklıklar birbirini tamamlar.

İncil.App ile İncil'i kendiniz okuyun. İndirmek için buraya tıklayın veya her hangi bir sorunuz sayfanın aşağısında bulunan Messenger sohbet butonundan veya aşağıdaki bilgileri doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Community tags

This content has 0 tags that match your profile.