İsa Haç Üzerinde Ölmedi Mi?

  1. Share
İsa Seni Bekliyor
0

Isa Çarmıha'da Öldü Mü?

Çarmıh’ta ölen İsa Mesih’in kendisi miydi? Yoksa Tanrı tarafından Yahuda veya O'nun takipçilerinden başka biriyle mi değiştirildi?

Tanrı, İsa'nın idamını izleyenlerin dikkatini bir yemek ziyafetiyle mi dağıttı?

Bizler bu tür hikayeleri duyarak büyüdük, ancak hem Hristiyan hem de Hristiyan olmayan kaynaklar İsa Mesih'in Çarmıha Gerilmesinin tarihi bir gerçek olduğunu iddia ediyor. İsa Mesih'in Çarmıha Gerilmesi ve Dirilişi, Hristiyanlığın merkezi inancıdır. İncil'in kendisi bile şunu söylüyor:

“Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur. Bu durumda Tanrı'yla ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın, Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse, Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de hâlâ günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız.”
1. Korintliler 15:14-19, İncil, Kutsal Kitap

Hangisi doğru?

İlk olarak, İsa'nın dört takipçisi tarafından O'nun hayatını ve öğretilerini kaydetmek için yazılan dört tanıklığın tümü, İsa'nın tutuklandığını, yargılandığını, çarmıha gerildiğini ve diriltildiğini söylüyorlar. Ayrıca, İsa'nın Pontius Pilatus önündeki duruşmasını ve iki suçluyla birlikte infazını ayrıntılı olarak kaydederler.

İkinci olarak, İsa'nın çarmıha gerildiğine tanıklık eden Hıristiyan olmayan eski kaynaklar vardır. Örneğin, MS 1. yüzyılda Romalı tarihçi Tacitus ve Yahudi tarihçi Josephus, İsa'nın Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerilmesini ve öğrencilerinin ölümlerini eserlerinde kaydederler. Dikkat verilecek nokta ise, bu adamların hiçbiri İsa'nın özel olduğuna inanmadılar, ancak buna rağmen olayın gerçekten olduğunu kaydettiler.

Son olarak, İsa'nın çarmıha gerilmesini destekleyen arkeolojik kanıtlar da var. Kudüs'te çarmıha gerilerek ölen ve "Hagakol oğlu Yehohanan" adlı bir mezara gömülen bir adamın kalıntıları bulundu. Bu kalıntılar İsa'nın aynı dönemine ait, bu yüzden çarmıha gerilmenin o zaman gerçekleştiğini biliyoruz.

Sonuç olarak, Hristiyan olsanız da olmasanız da, İsa'nın ölümüyle ilgili İncil'deki anlatımların tutarlılığı, Hristiyan olmayan eski kaynaklar ve arkeolojik kanıtlar, hepsi İsa Mesih'in çarmıha gerildiğini ve öldüğünü kanıtlıyor.

İncil.App ile İncil'i kendiniz okuyun. İndirmek için buraya tıklayın veya her hangi bir sorunuz sayfanın aşağısında bulunan Messenger sohbet butonundan veya aşağıdaki bilgileri doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz: